INVISALIGN

És un sistema basat no en brackets sinó en alineadors transparents, removibles, gairebé invisibles i amb una alta comoditat per portar-los col·locats així com també per retirar-los i realitzar la nostra higiene i alimentació diària sense cap aparatologia.
 
invisalign forma de correcció del posicionamient dental

QUÈ ÉS INVISALIGN?
COM FUNCIONA INVISALIGN?
QUINS SÓN ELS AVANTATGES DE INVISALIGN?
ÉS AQUESTA UNA NOVA MANERA DE REDREÇAR LES DENTS?