ESTÈTICA DENTAL

L’objectiu és crear confiança al somriure aconseguint una harmonia facial entre llavis, dents, colors, textures i formes, tornar l’aspecte sa i jove a l’aparença facial.

Disseny del somriure

El disseny de somriure s’enfoca en aspectes com la forma del seu rostre, personalitat i trets específics. Té com a finalitat oferir una dentadura més blanca, més brillant i amb l’alineació correcta, donant-li més confiança i gust al somriure.

Blanquejament dental

Una de les principals preocupacions pel que fa a aparença dental es tracta és l’enfosquiment de les nostres peces dentals a causa de edat, alimentació, medicaments i desvitalització dels mateixos. Prèvia valoració per l’odontòleg a ser candidat o no, es realitza una higiene i posteriorment s’aplica el producte blanquejant, el qual aclareix l’estructura des del seu interior (dentina). És aconsellable per obtenir millors resultats continuar algun emblanquiment domiciliari com manteniment.
Utilitzem diverses tècniques segons sigui el teu cas i les teves necessitats podent efectuar fins i tot en una sola cita.

Carilles

Són unes primes làmines de porcellana o de compòsit fabricades a la mesura, que es col·loquen a la cara anterior de les dents, cobrint el front i la vora dels mateixos.
Les carilles ens poden solucionar diferents aspectes estètics, com el són: to, forma, mida i posició dental, tancament d’espais,
fractura, alineació i recuperar estructura de dents desgastats.