COSMÈTICA DENTAL

Són restauracions estètiques.
El seu principal objectiu retornar l’estructura i funció a dents corcats, desgastats, erosionats o fracturats.
Avui dia comptem amb materials d’última generació com són els composites.